Zrównoważony rozwój

„Nasze działania są zrównoważone!“


Jako przedsiębiorstwo leasingowe umożliwiamy przesiadkę z dróg na tory i w ten sposób wnosimy istotny wkład w zmniejszenie szkodliwości transportu drogowego dla środowiska.

W raporcie opisano całościowe podejście Alpha Trains do zrównoważonego rozwoju i omówiono szczegółowo nasze działania w tym zakresie.

Kliknij tutaj lub grafikę, aby pobrać pełny raport!

Osiągnięcie celów przedsiębiorstwa i ESG bez kultury opartej na zaufaniu, szacunku, różnorodności, uczciwości i pasji nie byłoby możliwe. Nasza kultura przedsiębiorstwa opiera się na tych pięciu wartościach, opracowanych wspólnie przez naszych wszystkich pracowników.

Nasze zaangażowanie w ekologiczne i zrównoważone działanie jest trwale zakotwione w kulturze przedsiębiorstwa i jest ujęte zarówno w motywie przewodnim przedsiębiorstwa, jak i w naszych zasadach Environmental, Social and Governance (ESG) Policy.

Dbamy o skuteczne zarządzanie sprawami zdrowotnymi i bezpieczeństwem, aby wszystkim pracownikom całej Grupy Alpha Trains, ze wszystkimi spółkami zależnymi (Alpha Trains) i podmiotami trzecimi włącznie, zapewnić wysokie standardy. Więcej informacji znajduje się w naszych wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Alpha Trains Group S.A.R.L. w lokalizacjach w Luksemburgu, Kolonii i Antwerpii utrzymuje zintegrowany system zarządzania (IMS), oparty na wymaganiach norm ISO 14001:2015 (systemy zarządzania środowiskowego) oraz IISO 45001:2018 (systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). Dalsze odniesienia normatywne do zintegrowanego systemu zarządzania ATG nie są dostępne.

Zakres obowiązywania systemu zarządzania obejmuje następujące kwestie:
Kupno, wynajem i zarządzanie flotą pojazdów szynowych

Przez stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania (IMS) zarząd realizuje swój obowiązek organizacyjny i nadzorczy, a także podkreśla świadome podejście do ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

W 2019 roku spółka Alpha Trains, jako pierwszy europejski dzierżawca pojazdów szynowych, opublikowała dokument „Green Finance Framework”, obejmujący wszystkie „zielone finansowania” emitowane lub wykorzystywane przez Alpha Trains. Do instrumentów finansowania należą zielone obligacje, zielone pożyczki, zielone inwestycje niepubliczne / listy zastawne, a także inne instrumenty finansowe, których środki są wykorzystywane do celów zdefiniowanych w tym dokumencie.

CELE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU