Akcjonariusze Alpha Trains

APG

APG

Jako największy podmiot zarządzający funduszami emerytalnymi w Holandii, APG troszczy się o emerytury i renty 4,7 mln członków. APG oferuje doradztwo dla kadry kierowniczej, zarządzanie majątkiem, komunikaty w sprawie zaopatrzenia emerytalnego i usługi dla pracodawców. Przedsiębiorstwo pracuje dla funduszy emerytalnych i pracodawców w dziedzinie edukacji, administracji rządowej, budownictwa, utrzymywania czystości, budownictwa mieszkaniowego, tworzenia nowych miejsc pracy, medycyny i architektury, a także zarządza funduszami emerytalnymi w wysokości około 560 miliardów euro (stan: listopad 2020 r.). APG ma filie w Heerlen, Amsterdamie, Brukseli, Nowym Jorku, Hongkongu, Szanghaju i Pekinie i zatrudnia około 3000 osób.

ARCUS Infrastructure Partners

ARCUS Infrastructure Partners

Arcus Infrastructure Partners to niezależna spółka zarządzająca funduszami, koncentrująca się wyłącznie na długoterminowych inwestycjach w infrastrukturę europejską. Arcus inwestuje na zlecenie inwestorów instytucjonalnych w fundusze i specjalne struktury koinwestycyjne i obecnie zarządza — za pośrednictwem swoich spółek zależnych — inwestycjami o łącznej wartości ponad 19 miliardów euro (stan: 31 grudnia 2020 r.). Arcus koncentruje się na średnich inwestycjach w infrastrukturę podnoszących wartość, w szczególności na przedsiębiorstwa z sektorów transportu, energii i telekomunikacji.


PGGM

PGGM

PGGM to spółdzielczy holenderski podmiot zarządzający funduszami. Oferuje zarządzanie majątkiem, zarządzanie funduszami emerytalnymi, doradztwo w zakresie polityki inwestycyjnej i wsparcie w zarządzaniu dla klientów instytucjonalnych. 30 czerwca 2020 roku PGGM zarządzał majątkiem w wysokości 246 miliardów euro i świadczeniami emerytalnymi 4,4 mln członków. Około 750 000 zatrudnionych w holenderskim systemie opieki zdrowotnej dołączyło do organizacji członkowskiej PGGM&CO. PGGM opracowuje samodzielnie lub wspólnie ze strategicznymi partnerami przyszłościowe rozwiązania, umożliwiające integrację funduszy rentowych i emerytalnych, opieki, mieszkań i pracy zawodowej.