Akcjonariusze Alpha Trains

APG

APG

APG, spółka zależna APG Groep N.V. ("APG Group"), jest największym na świecie niezależnym zarządcą funduszy emerytalnych, zarządzającym aktywami o wartości ok. 625 mld EUR (stan na styczeń 2022 r.) w imieniu swoich klientów, z których wszyscy są holenderskimi funduszami emerytalnymi. Grupa APG zarządza zbiorowymi programami emerytalnymi dla uczestników z holenderskich sektorów edukacji, rządowego, energetycznego i użyteczności publicznej oraz budowlanego (między innymi), stanowiąc ponad 30% wszystkich zbiorowych programów emerytalnych w Holandii. W tej roli reprezentuje jedną na pięć rodzin w Holandii, około 4,5 miliona uczestników i ponad 30 000 pracodawców. Około 3 000 pracowników APG pracuje w Heerlen, Amsterdamie, Brukseli, Nowym Jorku, Hongkongu, Szanghaju i Pekinie.

ARCUS Infrastructure Partners

ARCUS Infrastructure Partners

Arcus Infrastructure Partners to niezależna spółka zarządzająca funduszami, koncentrująca się wyłącznie na długoterminowych inwestycjach w infrastrukturę europejską. Arcus inwestuje na zlecenie inwestorów instytucjonalnych w fundusze i specjalne struktury koinwestycyjne i obecnie zarządza — za pośrednictwem swoich spółek zależnych — inwestycjami o łącznej wartości ponad 19 miliardów euro (stan: 31 grudnia 2021 r.). Arcus koncentruje się na średnich inwestycjach w infrastrukturę podnoszących wartość, w szczególności na przedsiębiorstwa z sektorów transportu, energii i telekomunikacji.


PGGM

PGGM

PGGM jest spółdzielczym funduszem emerytalnym typu not-for-profit. Jako administrator emerytur, zarządzający aktywami i doradca zarządów funduszy emerytalnych, realizuje swój mandat społeczny: zapewnia dobre dochody na starość dla 4,4 mln uczestników w Holandii. Na dzień 31 grudnia 2021 r. PGGM zarządzał długoterminowym kapitałem emerytalnym w wysokości 291 mld euro na całym świecie. PGGM, mocno zakorzeniony w holenderskim sektorze opieki zdrowotnej, samodzielnie lub we współpracy z partnerami strategicznymi opracowuje innowacyjne rozwiązania dotyczące kwestii związanych z rynkiem pracy w tym sektorze. Nasza organizacja członkowska PGGM&CO wspiera 764 000 pracowników i emerytów związanych z opieką zdrowotną.

Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers to uznany europejski zarządca aktywów i wiodący szwajcarski zarządca majątku nieruchomego. Spółka posiada biura we Francji, Niemczech, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Zatrudnia ponad 2500 osób w Europie i ma ponad 160 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami Swiss Life Group. Łączna wartość aktywów zarządzanych przez Swiss Life Asset Managers wyniosła 276,3 mld CHF, wliczając zlecenia ubezpieczeniowe dla Swiss Life Group. Działalność ubezpieczeniowa tej grupy wywarła kluczowy wpływ na filozofię długoterminowych, stabilnych inwestycji spółki Swiss Life Asset Managers.