Akcjonariusze Alpha Trains

APG

APG

Jako największy podmiot zarządzający funduszami emerytalnymi w Holandii, APG troszczy się o emerytury i renty 4,7 mln członków. APG oferuje doradztwo dla kadry kierowniczej, zarządzanie majątkiem, komunikaty w sprawie zaopatrzenia emerytalnego i usługi dla pracodawców. Przedsiębiorstwo pracuje dla funduszy emerytalnych i pracodawców w dziedzinie edukacji, administracji rządowej, budownictwa, utrzymywania czystości, budownictwa mieszkaniowego, tworzenia nowych miejsc pracy, medycyny i architektury, a także zarządza funduszami emerytalnymi w wysokości około 560 miliardów euro (stan: listopad 2020 r.). APG ma filie w Heerlen, Amsterdamie, Brukseli, Nowym Jorku, Hongkongu, Szanghaju i Pekinie i zatrudnia około 3000 osób.

ARCUS Infrastructure Partners

ARCUS Infrastructure Partners

Arcus Infrastructure Partners to niezależna spółka zarządzająca funduszami, koncentrująca się wyłącznie na długoterminowych inwestycjach w infrastrukturę europejską. Arcus inwestuje na zlecenie inwestorów instytucjonalnych w fundusze i specjalne struktury koinwestycyjne i obecnie zarządza — za pośrednictwem swoich spółek zależnych — inwestycjami o łącznej wartości ponad 19 miliardów euro (stan: 31 grudnia 2020 r.). Arcus koncentruje się na średnich inwestycjach w infrastrukturę podnoszących wartość, w szczególności na przedsiębiorstwa z sektorów transportu, energii i telekomunikacji.


PGGM

PGGM

PGGM to spółdzielczy holenderski podmiot zarządzający funduszami. Oferuje zarządzanie majątkiem, zarządzanie funduszami emerytalnymi, doradztwo w zakresie polityki inwestycyjnej i wsparcie w zarządzaniu dla klientów instytucjonalnych. 30 czerwca 2020 roku PGGM zarządzał majątkiem w wysokości 246 miliardów euro i świadczeniami emerytalnymi 4,4 mln członków. Około 750 000 zatrudnionych w holenderskim systemie opieki zdrowotnej dołączyło do organizacji członkowskiej PGGM&CO. PGGM opracowuje samodzielnie lub wspólnie ze strategicznymi partnerami przyszłościowe rozwiązania, umożliwiające integrację funduszy rentowych i emerytalnych, opieki, mieszkań i pracy zawodowej.

Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers to uznany europejski zarządca aktywów i wiodący szwajcarski zarządca majątku nieruchomego. Spółka posiada biura we Francji, Niemczech, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Zatrudnia ponad 2400 osób w Europie i ma ponad 160 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami Swiss Life Group. Łączna wartość aktywów zarządzanych przez Swiss Life Asset Managers wyniosła 274,4 mld CHF, wliczając zlecenia ubezpieczeniowe dla Swiss Life Group. Działalność ubezpieczeniowa tej grupy wywarła kluczowy wpływ na filozofię długoterminowych, stabilnych inwestycji spółki Swiss Life Asset Managers.