Wiadomości i prasa Alpha Trains

  

Alpha Trains z doskonałą oceną w benchmarku GRESB
© Alpha Trains
  • Alpha Group News
  • 18. październik 2021
  • Publikacja prasowa | Alpha Trains

Alpha Trains kolejny raz poprawia wynik GRESB (Global ESG Benchmark for Real Assets)

Alpha Trains z doskonałą oceną w benchmarku GRESB


  • Alpha Trains otrzymuje po raz piąty 5-gwiazdkowy rating GRESB (GRESB 5 Star Rating)
  • Zwiększenie liczby punktów o kolejne 4 punkty do 96 punktów z możliwych 100 punktów

Luksemburg, 18 października 2021 r. - Alpha Trains, największy prywatny leasingodawca lokomotyw i pociągów w Europie kontynentalnej, poprawił swoje wyniki GRESB po raz piąty z rzędu i został odznaczony za swoje zaangażowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju najwyższym 5-gwiazdkowym ratingiem GRESB.

Spośród aktualnie 549 uczestników z całego świata mająca swoją siedzibę w Luksemburgu firma wynajmująca pojazdy szynowe zajęła 15 miejsce w klasyfikacji ogólnej i należy dzięki temu do grupy najlepszych 3% zrównoważonych inwestycji. W 2020 roku Alpha Trains zajęła 20 miejsce wśród 406 uczestników.

W 2017 roku Alpha Trains była jedną z pierwszych spółek kolejowych, które poddała się ocenie GRESB i została od razu odznaczona 5-gwiazdkowym ratingiem GRESB. Od tego czasu leasingodawca zawsze otrzymywał 5-gwiazdkową ocenę i poprawiał nieustannie swoją liczbę punktów w każdym roku.

„2020 był rokiem pełnym wyzwań. Ze względu na pandemię koronawirusa zostaliśmy zmuszeni do bardzo szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oraz do radzenia sobie z ogólnie zwiększoną niepewnością. Nasz model biznesowy okazał się przy tym nadzwyczaj odporny. Naszym głównym priorytetem było sprostanie naszej odpowiedzialności społecznej i zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i partnerom biznesowym poprzez stworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. Jednocześnie rozbudowaliśmy nasz program zrównoważonego rozwoju, poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju i wyznaczyliśmy sobie nowe, ambitne cele. Dlatego też jesteśmy szczególnie dumni z ponownie poprawionego wyniku GRESB, gdyż potwierdza on, że nasze intensywne zaangażowanie w zrównoważony rozwój nie jest pustą obietnicą”, mówi Shaun Mills, dyrektor zarządzający Alpha Trains Group.

Każdego roku GRESB ocenia i porównuje wyniki w zakresie środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) dotyczące rzeczowych aktywów trwałych na całym świecie. Oceny GRESB są zorientowane na kwestie uznawane za istotne przez inwestorów i przez branżę w zakresie wyników osiąganych w zrównoważonym rozwoju i są dostosowane do międzynarodowych ram sprawozdawczości, celów i nowych przepisów w tym zakresie.

„Poprawa naszego ratingu GRESB o 4 punkty do 96 punktów z możliwych 100 punktów stanowi znowu duży krok naprzód. Ten sukces pokazuje, że jesteśmy na właściwej drodze, a jednocześnie jest dla nas zachętą, aby się dalej poprawiać”, mówi Carsten Schnurpfeil, Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Alpha Trains Group.


Informacje o Alpha Trains
Alpha Trains jest wiodącym dostawcą w zakresie wynajmu pojazdów szynowych w Europie kontynentalnej. W lokalizacjach w Luksemburgu, Antwerpii, Kolonii, Madrycie i Paryżu pracuje 125 pracowników z 15 krajów. Alpha Trains posiada ponad 850 lokomotyw i zespołów trakcyjnych i oferuje swoim klientom dostosowane rozwiązania leasingowe, bogaty know-how w zakresie konserwacji i utrzymania pojazdów oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie finansowania budowy nowych pojazdów. Floty Alpha Trains są eksploatowane przez wielu operatorów publicznych i prywatnych w 19 europejskich krajach. Udziałowcami Alpha Trains są APG, Arcus European Trains PGGM oraz Swiss Life.

Kontakt dla prasy
Alpha Trains Group
Heike Zimmermann, Group Head of PR & Marketing
Telefon: +49 221 9140 9063
heike.zimmermann@alphatrains.eu